So1vncaphechincay
So1vncaphechincayphamay
So1vncaphechincayphaphin
banner-3
banner-1
banner-3
banner- 2
z2653231977208_dedae0b23e9d87d985dcf941b0bf18bf
z2653231358639_381275dc8f3cd1b582db0084c0f9374a
z2653231923972_e0f563bbd48f249de77e87b7892d722c
previous arrow
next arrow

Giới thiệu

 

BATRAIFARM là trang trại đã áp dụng thành công mô hình vườn ao chuồng(VAC) bằng công nghệ mới vào trong chăn nuôi, trồng trọt. Đó là công nghệ sử dụng chế phẩm EM là tổng hợp 5 nhóm vi sinh vật hữu hiệu của nhà khoa học Nhật Bản.Nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Trái cây

Giảm giá!
Giảm giá!
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng

SẢN PHẨM MỚI

 

BATRAIFARM là trang trại đã áp dụng thành công mô hình vườn ao chuồng(VAC) bằng công nghệ mới vào trong chăn nuôi, trồng trọt.
Đó là công nghệ sử dụng chế phẩm EM là tổng hợp 5 nhóm vi sinh vật hữu hiệu của nhà khoa học Nhật Bản.Nghiên cứu đã được ứng
dụng rộng rãi trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Rau quả

Giảm giá!
Giảm giá!
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng